170x360x120 Bearing

Contact Now

170 mm x 360 mm x 120 mm Loyal 22334 ACMAW33 spherical roller bearings

120 °C CN
NTN H31/500

170 mm x 360 mm x 120 mm ISO NP2334 cylindrical roller bearings

7500 Open Type
23000 Angular Contact Ball

170 mm x 360 mm x 120 mm KOYO 22334RHA spherical roller bearings

5.5 Nm 12 mm
3 mm 43.5 mm

SNR 22334EKF800 thrust roller bearings

19.5 kN 3.7 Nm
41 mm 21 mm

170 mm x 360 mm x 120 mm SKF NJG2334VH cylindrical roller bearings

Steel Steel
31000 Bearing for the main

170 mm x 360 mm x 120 mm Loyal NUP2334 E cylindrical roller bearings

NTN 79.6 mm
0.0 5,900 rpm

170 mm x 360 mm x 120 mm FAG NU2334-EX-TB-M1 cylindrical roller bearings

0.4 kg 13,200 rpm
62.5 mm 1 mm

170 mm x 360 mm x 120 mm NKE NU2334-E-MA6 cylindrical roller bearings

Metric System No
Single Row No
1/9